ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok

Meg még azt akartam mondani, hogy a zárt osztályon tartott karácsonyi ünnepségen sokkal jobban üt a szeretet himnusz. Meg régen is hallottam, meg szép is.

1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.

2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.

3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.

4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,

6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

7. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:

10. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.

11. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.

13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

 

update: reggel eldöntöttem hogy mégis berakom a dalt is, és most látom hogy közben főoldalas lett (köszi!), de akkor is.

 

 

 

4 thoughts on “ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok

  • Engem csak egy érdekel, hogy pontosan mi a “szeretet”, mert konkrét jelentése nincs. Csak egy szó.
   Tudtommal az a fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk a másik szavát, oltalmazzuk, segítsük társainkat.
   A szeretet egy semmi, a tett a fontos.
   Könnyű a szeretetről dumálni, énekelni, hazudni, de megmozdulni és aktívan jelen lenni egymás életében (nem tolakodó módon) az már bizony kemény munka, és kevesek vállalják fel.

  • A szeretet pont mindez. A szeretet cselekvés. A szeretet nem egy szó, csak egy szóval jelöljük mindazt, amit értünk alatta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s